Što je Istanbulska konvencija?

  • Istanbulska konvencija je skraćeni naziv za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vijeće Europe prihvatilo ju je 11. svibnja 2011. u Istanbulu.
  • Ona ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona. Države koje ju ratificiraju trebaju svoje ostale zakone podrediti i prilagoditi zahtjevima Konvencije.
  • Države koje ratificiraju Konvenciju podložne su kontroli međunarodne skupine pod nazivom GREVIO koja nadzire provedbu Konvencije, osobito na području državnih javnih politika (školstvo, mediji, antidiskriminacijska politika…).
  • U ovih šest godina postojanja, Konvenciju su ratificirale svega 24 zemlje od ukupno 47 zemalja članica Vijeća Europe, odnosno 14 od ukupno 28 članica Europske unije.
  • Prema najavama, Hrvatski sabor bi trebao odlučivati o ratifikaciji Istanbulske konvencije potkraj 2017. godine.
  • Na javnoj raspravi o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije (provedenoj na Vladinoj stranici e-Savjetovanja u srpnju 2017.) od ukupno 300-njak sudionika javne rasprave njih 4/5 (80%) je izrazilo protivljenje prihvaćanju Konvencije.

ŠTO VI MOŽETE UČINITI?

Ispunite i potpišite donji obrazac i tako izrazite svoje neslaganje s ratifikacijom Istanbulske konvencije. O rezultatima peticije izvijestit ćemo predsjednika Vlade i Hrvatski sabor.

Protivim se ratifikaciji Istanbulske konvencije!

Obrazac za potpise (pdf)


VIJESTI